O Twin City Danube Forum.

Central Danube a Pro Bratislava realizujú prostredníctvom www.twincitydanubeforum.net projekt dotovaný Európskou úniou s cieľom ďalšieho rozvoja cezhraničných štruktúr: Tvorbou a rozvíjaním webového multimediálneho informačno-správneho fóra krajmi Viedeň a Bratislava tak ožije región Bratislava-Viedeň viac aj geopoliticky.

Nikde na svete neležia dve hlavné mestá tak blízko seba ako v prípade miest Viedne a Bratislavy. Nie je to však len priestorová blízkosť, ktorá mestá-dvojičky navzájom spája. V minulosti vznikli početné cezhraničné projekty a partnerstvá, združujúce Rakúsko a Slovensko na ekonomickej a často aj úradnej rovine.

Na podporu tohto vývoja odštartovala rakúska spoločnosť pre rozvoj infraštruktúry Central Danube Region Marketing & Development ako vedúci partner a slovenské združenie Pro Bratislava ako projektový partner v spolupráci so strategickými partnermi mesto Bratislava a Bratislavský samosprávny kraj v rámci EÚ podporovaného Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko 2007-2013 v roku 2009 nový projekt.

Twin City Danube Forum (www.twincitydanubeforum.net) je platforma, na ktorej sa prezentujú dôležité verejné služby miest Bratislava a Viedeň s cezhraničným charakterom. Zároveň slúži ako bezplatné pracovné rozhranie, stojace k dispozícii úradom, združeniam alebo prevádzkovateľom projektov krajín Slovenska a Rakúska, ako aj zdroj informácii o Twincity regióne Viedeň-Bratislava. Platforma je ucelene koncipovaná v slovenskom a nemeckom jazyku.

Rakúska projektovo-rozvojová spoločnosť Central Danube Region Marketing & Development GmbH je už cezhranične činná vďaka rýchlolodiam Twin City Liner, premávajúcich medzi Viedňou a Bratislavou. Ďalšie projekty, na ktoré sa firma zameriava, sa týkajú úspory energie v regióne Centrope a vytvárania informačno-rezervačnej platformy s názvom mycentrope.com - Zážitky bez hraníc.

Slovenské občianske združenie Pro Bratislava sa pôvodne zaoberalo informačnou a vzdelávacou činnosťou v oblasti životného prostredia. Postupne sa ťažisko premiestnilo na témy kvality života v komúne a zvýšenie angažovanosti občanov, čo vyústilo do rôznych publicistických aktivít. Regionálne bezplatné noviny Istropolitan vychádzali do roku 2011 dvojtýždenne v náklade 200.000 kusov a obsahovali pravidelné informácie o Twincity regióne Viedeň-Bratislava. Aktivity sa neskôr zmenili z printovej na internetovú publicitu.

Webová stránka www.twincitydanubeforum.net je online od leta 2010. Prosíme našich užívateľov a partnerov adresovať spätnú väzbu ohľadom našej webovej platformy na: office@twincitydanubeforum.net.