• lodna raketa © www.google.sk

Polstoročie rýchlej dopravy po Dunaji

Už 50 rokov spája Bratislavu a Viedeň, dve najbližšie hlavné mestá, rýchle dopravné spojenie po Dunaji. V roku 1964 priniesol malú senzáciu príchod prvých dvoch rýchlolodí na nosných krídlach z vtedajšieho Sovietskeho zväzu.

Lode boli vyrobené v lodeniciach vo Fedosii na Kryme a prepravené vlastnou silou cez Čierne more do prístavu Izmail, kde boli odovzdané prvým dvom posádkam Československej plavby Dunajskej.

Na tú dobu nevídane rýchle plavidlá (60 km/h) sa plavili do Bratislavy tri dni. Po príchode do Bratislavy boli pomenované RAKETA I a RAKETA II. Tretie plavidlo tohoto typu – RAKETA III. prišlo z Izmailu až v zimných mesiacoch roku 1964 naložené na jednom z otvorených člnov. V sedemdesiatych rokoch pribudli do flotily osobných lodí ďalšie rýchlolode typu METEOR a VOSCHOD.

Prevádzkovateľ rýchlolodí, spoločnosť LOD a.s. ponúkne v rámci osláv 50. ročného jubilea (1. 7. 2014) aj tematické plavby v štýle 60-tych rokov.

Na rozdiel od Twin City Linera, pristávajú „rakety“ vo Viedni v osobnom prístave na hlavnom toku Dunaja v blízkosti Reichsbrücke.