• viedenska elektricka © www.google.sk

Električka Bratislava – Viedeň oslavuje 100 rokov

Presne pred 100 rokmi, v r. 1914, začala premávať medzi Bratislavou a Viedňou električka, ktorej zrodenie sprevádzal silný politický podtón. Búrlivá diskusia o povolení jej výstavby trvala desať rokov a neraz sa odohrávala i na pôde uhorského snemu.

Proti sebe stáli uhorské záujmy nestratiť v Bratislave politický vplyv a ekonomické záujmy viedenských hospodárskych kruhov. Po spustení prevádzky sa však električka tešila záujmu a obľube obyvateľov oboch miest.

Najmä Viedenčania si obľúbili víkendové výlety do Bratislavy za vychádzkou po korze, kávičkou s bratislavskými rožkami, ale aj presláveným devínskym ríbezlákom. Električka premávala z Viedne do Bratislavy do konca 2. svetovej vojny, od r.1938 už len po Petržalku.

Skupine nadšencov z OZ Klub priateľov mestskej hromadnej a regionálnej dopravy sa podarilo v r. 2011 zachrániť lokomotívu GANZ Eg 6 pred zošrotovaním v Rakúsku a priviezť ju späť do Bratislavy, aby jej vrátili jej pôvodnú tvár. Na financovanie rekonštrukcie lokomotívy prispeli najmä Bratislavský okrášľovací spolok a Bratislavský samosprávny kraj.

Postupne začali na účet vyhlásenej verejnej zbierky vo väčšej miere pribúdať príspevky občanov a firiem z Bratislavy, ale aj zo zahraničia. V súčasnosti je rekonštrukcia v záverečnej fáze a koncom júna 2014 by mala byť viedenská električka v novom šate slávnostne vystavená v Bratislave.