• medved hnedy © www.flickr.com

Zelený most pre voľný pohyb zvierat medzi Slovenskom a Rakúskom

Na hraniciach medzi Slovenskom a Rakúskom sa postaví nový "zelený most" pre voľný pohyb zvierat. Ten by mal stáť na diaľnici D2 pri Moravskom Svätom Jáne. Na výstavbe koridoru sa dohodla slovenská aj rakúska strana.

Pri tejto príležitosti dnes podpísali zástupcovia vlád, samospráv a diaľničných spoločností oboch krajín Memorandum o spolupráci pri ochrane životného prostredia v alpsko-karpatskom koridore. Memorandum je okrem iného vyjadrením záujmu vytvoriť rámec pre spoluprácu pre budovanie Alpsko-karpatského koridoru. Pre zaujímavosť, na území Karpát žije najviac veľkých šeliem v rámci celej Európskej únie - ako medveď hnedý, vlk, rys alebo zubor.

Zelený most okrem možnosti migrácie zvierat, zosobňuje aj bezpečnostný aspekt, ktorý sa nedotkne len samotnej diaľnice, ale aj okolitých ciest nižšej kategórie v rámci regiónu a pozdĺž koridoru. Vďaka tomu sa očakáva, že bude menej nehôd v dôsledku zážok so zvieratami.

Náklady na vypracovanie projektovej dokumentácie na most na diaľnici D2 v Moravskom Svätom Jáne sa spolufinancuje z eurofondov, z Programu cezhraničnej spolupráce SR- Rakúsko 2007 - 2013. Samotná výstavba biokoridoru pre veľké šelmy bude financovaná zo štátneho rozpočtu, pričom jeho odhadovaná cena je 7,5 milióna eur. Začiatok výstavby je naplánovaný na rok 2013, ukončenie v roku 2014.

Okrem tohto ekomosta plánuje Národná diaľničná spoločnosť (NDS) výstavbu koridoru pre migráciu veľkých šeliem aj na diaľnici D1 na úseku Turany - Hubová. Na slovenských cestách sa v súčasnosti nachádzajú dva biokoridory, oba na diaľnici D1. Jeden v úseku Mengusovce - Jánovce, druhý na časti Važec - Mengusovce. Ako samostatné biokoridory slúžia pre migráciu zveri aj jednotlivé mostné objekty na cestách vyššej kategórie.

Zdroj: Bratislavský samosprávny kraj